Mandag - Onsdag 10:00 - 17:00
Torsdag 10:00 - 19:00
Fredag 10:00 - 17:00
Lørdag stengt
Telefon i åpningstiden:
Tlf 69 26 25 60
(unntatt lørdag)

Sist oppdatert 11.01.2019

 

Informasjon om priser og levering fra Winge Våpen

 

1. Alle priser er oppgitt inkl. mva. og eks. frakt, med mindre annet uttrykkelig er nevnt. Vi tar forbehold om prisendring som følge av endrede priser fra våre leverandører.

 

2. Totalkostnaden for din bestilling vil fremkomme før du bekrefter ordren i nettbutikken og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet som utgifter til porto, frakt, emballasje m.m.

 

3. Winge Våpen forbeholder oss også rett til leveringsnekt på samtlige varer med bakgrunn i konkurranseforhold og alle andre årsaker i denne sammenheng.

 

4. Alle leveringstider som blir oppgitt av oss må anses som veiledende. Med leveringstid menes tidspunkt for ankomst av varer til vårt lager. Medgått tid til plukking og pakking kommer i tillegg før innlevering av forsendelsen til transportør. Når tid er oppgitt i antall dager, menes hverdager og befrakters tid kommer alltid i tillegg. Vi forbeholder oss retten til å avvike og eller endre oppgitt leveringstid, men du vil bli varslet om dette fra vår support avdelig.
Eventuelle prisendringer som skjer etter bestillingstidspunkt som ikke skyldes feil (se nedenfor) får ikke tilbakevirkende kraft.

 

5. Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra www.wingevapen.no sin nettside eller i annonser o.l. som er større enn 15 % av veil utsalgspris, kan Winge Våpen ensidig endre, slette eller avvise ordre. Dette gjelder selv om kunde har mottatt ordrebekreftelse eller lignende. Slike feil må imidlertid korrigeres i løpet av rimelig tid etter at feilen er oppdaget.

 

6. Vær oppmerksom på at krutt, tennhetter og ammunisjon regnes som farlig gods og denne varegruppen må behandles som en egen ordre, men vi kan sende med Posten i mindre kvanta.
Ammunisjon kan hentes i vår butikk eller sendes med Bring/Posten.

 

7. Våpenskap kan ikke sendes med Posten. Kontakt oss for pris vedrørende frakt av våpenskap til ønsket adresse.

8. Levering av produktene skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt på ordrebekreftelsen. Vi har risikoen for produktene inntil de overtas av deg, det vil si når du har fått produktene i din besittelse.

 

9. Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt.

 

10. Avhengig av produktenes art og forsinkelsens lengde kan du etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake eller heve avtalen.

 

11.  Etter at du har mottatt produktene, bør du, så snart du har anledning til det, undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler.

 

 

Winge Våpen AS  - Øyevollveien 6, 4460 MOI
Telefon. 69262560 - foretaksnummer 986 571 051