Bruksanvisning for våpenkjøp

Å kjøpe og bruke våpen medfører stort ansvar. Derfor er det noen regler og bestemmelser vi må rette oss etter – og det skal vi faktisk være svært glade for.
Her viser vi deg hvordan du skal forholde deg til våpensøknaden og helt konkret hvordan du fyller ut skjemaet.

Våpensøknaden
  • Søknad skjema kan hentes i vår butikk på Moi eller hos ditt lokale politidistrikt.
  • Våpensøknaden skal sendes til den lensmann eller det politikammer hvor du er folkeregistrert. (Vi hjelper deg normalt med dette, men er du i tvil bør du kontakte nærmeste politimyndighet.)
  • Søknaden blir deretter behandlet av politiet/lensmannen, som tar en beslutning om den skal innvilges, eller avslås.
Postene i søknaden
  1. Her fyller du ut ditt navn og din adresse som er registrert i folkeregisteret. Du fyller også ut ditt personnummer, fødekommune og din nåværende stilling, samt telefonnummer hjem/arbeid.
  2. Her fyller du ut det våpenet du skal kjøpe. Det er ikke nødvendig å bestemme seg for nøyaktig hvilket våpen du skal ha. Det holder at du skriver f. eks Hagle kaliber 12. Oppgi om det er snakk om over/under eller side/side. Er det snakk om riflekjøp må du oppgi kaliber. Det er altså ikke nødvendig å fylle ut postene fabrikk/merke/modellbetegnelse og nummer når du kjøper hos oss som autorisert forhandler, men vi anbefaler dette og det finnes politikammer som ikke godtar at dette ikke er utfylt.
  3. Sett kryss i feltene etter som det passer med det våpenet du skal kjøpe.Skriv hva våpenet skal brukes til og legg ved kopi av jeger avgiftkort hvis du har dette.
  4. Har du våpenkort fra før, setter du inn ditt våpenkort nummer her og I feltet ”andre opplysninger” kan du gi ytterligere informasjon hvis dette er nødvendig.Du kan også legge ved et ekstra dokument hvis du har behov for et spesielt våpen og ikke får plass til denne informasjonen i dette feltet.
  5. Her fyller du ut navnet på leverandøren, som Winge Våpen A/S, eller privat navn og adresse. Husk at Våpenskap er nå påbudt fra første våpen og kryss evt av om du er tilkoplet godkjent alarm. 
  6. Fyll ut feltene sted – dato og signer søknaden.
  7. Send/lever så søknaden til ditt lokale politikammer.
Svar fra politiet:
Det bør normalt ikke ta mer enn tre uker før du får svar fra Politiet, men enkelte politidistrikt bruker bare noen dager.

Høsten er høysesong og du sparer mye tid hvis du klarer å unngå denne perioden. Ta med deg godkjente papirer til våpenforhandleren.

Våpenkjøp:

Ønsker du våpen tilsendt hjem til deg via Posten, da sender du original politigodkjent våpensøknad (sett i tre deler) og kopi av førerkort, bankkort med foto eller pass til:

Winge Våpen
co Alm Våpen & Villmark AS
Øyevollveien 6
4460 Moi

Legg ved et ark om hva du ønsker tilsendt eller kopi av bestilling.
Vi kontakter deg på e-post eller telefon samme dag vi mottar din søknad.