Bruksanvisning for våpenkjøp

Å kjøpe og bruke våpen medfører stort ansvar. Derfor er det noen regler og bestemmelser vi må rette oss etter – og det skal vi faktisk være svært glade for.
Her viser vi deg hvordan du skal forholde deg til våpensøknaden og helt konkret hvordan du fyller ut skjemaet.

Våpensøknaden
  • Dersom du har en godkjent digital våpentillatelse kan den sendes til oss som PDF-fil til Ordre@wingevapen.no
  • Om du ikke har en godkjent våpentillatelse kan du enkelt søke her. Trykk her!
  • Det er ikke digital våpentillatelse på startpistol/signalvåpen, pistol eller andre håndvåpen. Da må du fylle ut søknadsskjema på papir og sende til nærmeste lensmann eller politikammer hvor du er folkeregistrert. Søknadsskjema kan hentes i vår butikk på Moi eller hos ditt lokale politidistrikt. For mer informasjon Trykk her!
Våpensøknad på pistol
  1. Her fyller du ut ditt navn og din adresse som er registrert i folkeregisteret. Du fyller også ut ditt personnummer, fødekommune og din nåværende stilling, samt telefonnummer hjem/arbeid.
  2. Skriv hvilket våpen, kaliber, pipelengde, fabrikkmerke, modellbetegnelse og eventuelt serienummet. Merk hva våpenet skal brukes til og legg ved kopi at startkort/medlemskort/startlisens.
  3. Har du våpenkort fra før, setter du inn ditt våpenkort nummer her og I feltet ”andre opplysninger” kan du gi ytterligere informasjon hvis dette er nødvendig. Du kan også legge ved et ekstra dokument hvis du har behov for et spesielt våpen og ikke får plass til denne informasjonen i dette feltet.
  4. Her fyller du ut navnet på leverandøren, som Winge Våpen A/S, eller privat navn og adresse. Husk at våpenskap er påbudt fra første våpen og kryss av om oppbevaringsstedet er beskyttet av FG-godkjent alarm.
  5. Fyll ut feltene sted – dato og signer søknaden.
  6. Send/lever så søknaden til ditt lokale politikammer.
Svar fra politiet:
Det bør normalt ikke ta mer enn tre uker før du får svar fra Politiet, men enkelte politidistrikt bruker bare noen dager.

Høsten er høysesong og du sparer mye tid hvis du klarer å unngå denne perioden. Ta med deg godkjente papirer til våpenforhandleren.

Våpenkjøp:

Har du digital våpentillatelse kan den sendes som PDF-fil til Ordre@wingevapen.no

Ønsker du våpen tilsendt hjem til deg via Posten, da sender du original politigodkjent våpensøknad (sett i tre deler) og kopi av førerkort, bankkort med foto eller pass til:

Winge Våpen
co Alm Våpen & Villmark AS
Øyevollveien 6
4460 Moi

Legg ved et ark om hva du ønsker tilsendt eller kopi av bestilling.
Vi kontakter deg på e-post eller telefon samme dag vi mottar din søknad.