Ammunisjon - Hagle

Blypatroner – Blyammunisjon til hagle!

Ved kjøp av haglepatroner kreves det kopi av våpenkort og legitimasjon.
Send kopi av våpenkort og legitimasjon til ordre@wingevapen.no