Ammunisjon - Randtenning

NB! Ved kjøp av randtenningspatroner kreves det kopi av våpenkort og legitimasjon.
Send kopi av våpenkort og legitimasjon til ordre@wingevapen.no